Gekwalificeerde uitstroom naar de Brusselse arbeidsmarkt via kwaliteitsvolle opleidingen en werkervaringstrajecten, da’s waar Brussels minister van onderwijs Sven Gatz werk van wil maken. Een tijdje geleden deed hij, samen met Tracé Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), een oproep naar experts om inspiratie voor z’n toekomstig beleid te ontvangen.


Welke rol is er weggelegd voor de Nederlandstalige partners en beroepssectoren in het Brussels opleidingslandschap? Hoe geraken duale opleidingen beter bekend onder Brusselse jongeren? Op welke manier kunnen mogelijke drempels bij inschakelingstrajecten worden weggewerkt? Stuk voor stuk concrete beleidsthema’s en maatschappelijke uitdagingen die om werkbare oplossingen vragen. Zo kan het Nederlandstalig onderwijs- en opleidingsaanbod ook écht worden afgestemd op de noden van vandaag.  


Thema’s die aan bod kwamen, waren instroom, doorstroom, begeleiding naar werk, werkervaring, opleiding en duaal leren. Deze belangrijke thema’s vroegen om de juiste expertise.


Betrokken experts konden hun mening kwijt via een online enquête. Deze is ondertussen afgelopen en de resultaten worden verwerkt. Later worden de resultaten van “Brussel aan de slag” gecommuniceerd.

Raadpleeg hier de privacyverklaring van de VGC .